Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή για το διάστημα από 05-08-2019 έως 23-08-2019. Από τη Γραμματεία ΔΣΕ