Απόφοιτοι

(ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Μόνιμες Θέσεις Αποφοίτων στην εταιρεία Sarmed SA

Αγγελίες εργασίας για θέσεις στην εταιρεία Sarmed. Οι αγγελίες ΔΕΝ αφορούν σε πρακτική άσκηση. […]

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ / ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δ.Ε. 2018 / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019 […]

Ένταξη των αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ σε κλάδους/ειδικότητες Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Προεδρικό Διάταγμα 154/8-12-2017 (ΦΕΚ 202/Α/27-12-2017) ορίζει την ένταξη των αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζεται: β. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων «Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού» του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας […]

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξέλιξης Αποφοίτων

Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας διενεργεί έρευνα με σκοπό την παρακολούθηση της Επαγγελματικής Εξέλιξης των αποφοίτων του. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο. […]

Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος
Βασιλική Κάστιζα,  
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,  τηλ.2262022569, φαξ: 2262089605

email: secr_log@teiste.gr

Ταχ.Δ/νση: 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας,32200,Θήβα.

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις