Βιβλιοθήκη

Κανονισμός λειτουργίας της βιβλιοθήκης
  • Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν απόλυτη ησυχία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους για όσο χρόνο παραμένουν στη Βιβλιοθήκη.
  • Δεν επιτρέπεται η κακομεταχείριση και σημειώσεις πάνω στο υλικό της Βιβλιοθήκης.
  • Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού.
  • Εάν διαπιστωθεί κλοπή υλικού η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να στερήσει μόνιμα τις υπηρεσίες της στο συγκεκριμένο χρήστη.
  • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων, το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων στo χώρο της Βιβλιοθήκης.

 

Δανεισμός συγγραμμάτων

Για το δανεισμό Συγγραμμάτων από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ΔΣΕ, στη Θήβα, θα πρέπει να επικοινωνείτε με την Καθηγήτρια Εφαρμογών κα Σ. Αναστασίου (sanastasiou@teihal.gr).

Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος
Βασιλική Κάστιζα,  
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,  τηλ.2262022569, φαξ: 2262089605

email: secr_log@teiste.gr

Ταχ.Δ/νση: 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας,32200,Θήβα.

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις