Μήνυμα προέδρου

Πρόεδρος τμήματος:

Κωσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής

President_abscm@aua.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος:

Παναγιώτης Ρεκλείτης, Καθηγητής

preklitis@teiste.gr, preklitis@yahoo.com

Χαιρετισμός Προέδρου

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού -το οποίο έχει έδρα τη Θήβα- λειτούργησε για πρώτη φορά το 2005. Στο Τμήμα προσφέρονται τα απαραίτητα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες  στο γνωστικό αντικείμενο της Εφοδιαστικής Διοίκησης*  (Logistics Management) και ευρύτερα της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας** (Supply Chain Management). Το Τμήμα ΔΣΕ έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (ΗΠΑ, ΗΒ, Κύπρο) με θετικά αποτελέσματα μέσω των διαδικασιών της Α.ΔΙ.Π.(Φεβρουάριο, 2014).

Το Τμήμα παράλληλα με την προσφορά της κατάλληλης εκπαίδευσης των φοιτητών του, συνεργάζεται και με τις παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εδρεύουν κυρίως στις βιομηχανικές περιοχές Σχηματαρίου και Οινοφύτων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (π.χ Θριάσιο Πεδίο, Πειραιάς). Στοχεύει επίσης στη προαγωγή της έρευνας, καθώς με τη λειτουργία των εργαστηρίων, τα οποία πρόκειται να επεκταθούν και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα,  συμβάλλει στην ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας όλων των μελών του Διδακτικού Προσωπικού, καθώς και τη δημιουργία προϋποθέσεων για διευρυμένη συμμετοχή και των φοιτητών. Το Τμήμα ΔΣΕ συμμετέχει ενεργά ως συντονιστής ή εταίρος σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

Τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν βαθειά γνώση και εμπειρία στα γνωστικά τους αντικείμενα, όπου σε  συνδυασμό με τον δυναμισμό των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική και άμεση διάχυση της πληροφορίας και εμπέδωσης των απαραίτητων γνώσεων προς όφελος των φοιτητών μας. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με το ΠΔ. 174/2006. Σύμφωνα με πρόσφατες διαπιστώσεις και έρευνες το επάγγελμα του στελέχους logistics συμπεριλαμβάνεται ως ένα από τα 10 επαγγέλματα με την υψηλότερη ζήτηση (2014).  Επομένως, εκτιμάται ότι οι προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων μας είναι ιδιαίτερα ευοίωνες. Μπορούν να απασχολούνται τόσο ως στελέχη logistics, όσο και ευρύτερα ως στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παράλληλα, ως ενεργοί πολίτες συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.

Μετά την αναμόρφωση του προγράμματος Σπουδών, το Τμήμα αναμένεται να καταστεί εξαιρετικά ανταγωνιστικό τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Ειδικότερα, θα επιτρέψει την προσφορά σύγχρονων γνώσεων στους φοιτητές μας, τη διεύρυνση των συνεργασιών μας με εθνικούς και διεθνείς φορείς, καθώς και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στους αποφοίτους ως προς την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

**Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των ενεργειών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας, την παραγωγή-μεταποίηση και όλες τις δραστηριότητες της διανομής. Κατ’ ουσία, η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενοποιεί και ολοκληρώνει το σχεδιασμό, τις προμήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τις πωλήσεις τόσο μέσα στις επιχειρήσεις όσο και μεταξύ αυτών.

*Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογών των Logistics περιλαμβάνουν τα: BusinessLogistics, SystemsLogistics, Ναυτιλιακά Logistics, Logistics Υγείας, Logistics Στρατού, Περιβαλλοντικά Logistics, CityLogistics, CrisisLogistics, Logistics Υπηρεσιών, Agro-logistics και ReverseLogistics.

Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος
Βασιλική Κάστιζα,  
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,  τηλ.2262022569, φαξ: 2262089605

email: secr_log@teiste.gr

Ταχ.Δ/νση: 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας,32200,Θήβα.

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις