Προσωπικό

Μόνιμο Προσωπικό
Δρ. Αικατερίνη Μαρινάγη
Καθηγήτρια
Τεχνολογία Λογισμικού
‘Ωρες γραφείου : Τρίτη 9:00-11:00 και Πέμπτη 13:00-15:00
marinagi@teiste.gr
Δρ. Παναγιώτης Ρεκλείτης
Καθηγητής
Διοίκηση Επιχειρήσεων-Εφοδιαστική
‘Ωρες γραφείου : Δευτέρα 10:00-12:00 και Τρίτη 9:00-11:00
preklitis@yahoo.com        preklitis@teiste.gr
Δρ. Παναγιώτης Τριβέλλας
Καθηγητής
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
‘Ωρες γραφείου : Πέμπτη 9:00-11:00 και Τρίτη 16:00-18:00
ptrivel@yahoo.com          ptrivel@teiste.gr
Δρ. Γιάννης Τσουλφάς
Eπίκουρος Καθηγητής
Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics
‘Ωρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 11:00-13:00
gtsoulfas@teiste.gr
Χρήστος Λάλλος, MSc
Καθηγητής Εφαρμογών
Λογιστικές Εφαρμογές
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 11:00-13:00
e-mail: clallos@teiste.gr
Αικατερίνη Νομπιλάκη
Καθηγήτρια Εφαρμογών
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 11:00-13:00 και Παρασκευή 17:00-19:00
e-mail: anompilaki@teiste.gr
Σταυριανή Σπυριούνη, MSc
Καθηγήτρια Εφαρμογών
Οικονομικά
Ωρες γραφείου : Τετάρτη 13:00-15:00 και Πέμπτη 9:00-11:00
stnikolo@otenet.gr
Σπύρος Αλεξίου, MSc
Καθηγητής Εφαρμογών
Διοίκηση Μονάδων Τουρισμού
Ώρες γραφείου: Τρίτη 12:00-14:00
e-mail: Sp_alexiou@yahoo.gr & Salexioy@teiste.gr
Γιώργος Γιανναδάκης, MSc
μέλος ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
Διοίκηση και Διαχείριση έργων
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 12:00-14:00 και Τετάρτη 11:00-13:00
e-mail: ggiannadakis@teiste.gr
Μαρία Τζιφή, Post Graduate Diploma
μέλος ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)

Οργάνωση −Λειτουργία των εργαστηρίων Πληροφορικής στη Διοίκηση και συντήρηση των εργαστηρίων
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 9:00-11:00
e-mail: mtzifi@teiste.gr
 Έκτακτο Προσωπικό
Δρ. Πέτρος Κωφάκης

kofakis@gmail.com

Δρ. Έλενα Καλλικαντζάρουelenakallikan@gmail.com

Δρ. Γκαλογιάννης Κωνσταντίνος

cgal2@aegean.gr

Δρ.  Γεράνιος Μιχαήλmgeranios@teiste.gr
Διοικητικό Προσωπικό
Βασιλική ΚάστιζαΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Γραμματεία Τμήματος

Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος
Βασιλική Κάστιζα,  
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,  τηλ.2262022569, φαξ: 2262089605

email: secr_log@teiste.gr

Ταχ.Δ/νση: 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας,32200,Θήβα.

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις