Μητρώα Εμπειρογνωμόνων

Μητρώα Εμπειρογνωμόνων Επιλογής-Εξέλιξης μελών Ε.Π.

Εσωτερικά Μέλη (pdf – αλλαγές)

Εξωτερικά Μέλη (pdf – αλλαγές)

Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος
Βασιλική Κάστιζα,  
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,  τηλ.2262022569, φαξ: 2262089605

email: secr_log@teiste.gr

Ταχ.Δ/νση: 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας,32200,Θήβα.

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις