Σκοπός τμήματος

Ο κύριος σκοπός του τμήματος ως κομμάτι του δημόσιου ερευνητικού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η δημιουργία, η διάδοση, η διατήρηση και η εφαρμογή της γνώσης για τη βελτίωση της παγκόσμιας κοινωνίας μας. Για να εκπληρώσει αυτή την αποστολή, το τμήμα δεσμεύεται στην ακαδημαϊκή ελευθερία με τους πληρέστερους όρους: εκτιμούμε την ανοικτή πρόσβαση στην πληροφόρηση, την ελεύθερη και ζωντανή συζήτηση που διεξάγεται με αμοιβαίο σεβασμό για τα άτομα και απαλλαγμένη από μισαλλοδοξία. Σε όλες τις επιδιώξεις μας, αγωνιζόμαστε για την αριστεία και την πολυμορφία, αναγνωρίζοντας ότι το ανοικτό πνεύμα και η ένταξη παράγουν πραγματική ποιότητα. Αυτές οι αξίες αποτελούν τη βάση των τριών θεσμικών ευθυνών μας.

Η μάθηση και η διδασκαλία στο τμήμα καθοδηγούνται από την πεποίθηση ότι οι φοιτητές και οι καθηγητές τους ανήκουν σε μια κοινότητα μελετητών. Αυτή η κοινότητα είναι αφιερωμένη στην παροχή στους φοιτητές μιας θεμελιώδους κατανόησης ενός ευρέος φάσματος κλάδων που ακολουθείται από την ευκαιρία για εμπεριστατωμένη μελέτη σε έναν επιλεγμένο κλάδο. Όλα τα μέλη της κοινότητας ασχολούνται μαζί για να ανακαλύψουν και να προωθήσουν τις γνώσεις και την πρακτική.

Η ανακάλυψη, η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν σημεία αναφοράς του τμήματος. Ως ένα από τα φερέλπιδα ερευνητικά πανεπιστήμια, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την αριστεία σε ένα ευρή φάσμα κλάδων που αφορούν τις Αγροτικές Επιχειρήσεις και τα Συστήματα Εφοδιασμού. Ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνουμε την έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο, το τμήμα αλλά και όλο το Πανεπιστήμιο προωθεί τη γνώση, αντιμετωπίζει τις πιεστικές κοινωνικές ανάγκες και δημιουργεί ένα πανεπιστήμιο εμπλουτισμένο από διαφορετικές προοπτικές όπου όλα τα άτομα μπορούν να ευδοκιμήσουν.

Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος
Βασιλική Κάστιζα,  
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,  τηλ.2262022569, φαξ: 2262089605

email: secr_log@teiste.gr

Ταχ.Δ/νση: 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας,32200,Θήβα.

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις