Φοιτητική Ιδιότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2015-16
21/09/2015 23:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά και το υπ΄αριθμ. 1642/Γ6-478/14-9-2015 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) που αφορά τους νεοεισερχόμενους φοιτητές επισημαίνουμε την υποχρεωτικότητα της συμπλήρωσης του ατομικού στατιστικού δελτίο φοιτητή-σπουδαστή (έντυπο ερωτηματολογίου ΣΕ-11).

Διάρκεια φοίτησης –Απώλεια φοιτητικής ιδιότητας
01/04/2013 20:17

Ο χρόνος σπουδών για τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά την ψήφιση του νόμου 4009/6-9-2011 (ΦΕΚ 195 Α), είναι ίσος με τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών για τη λήψη πτυχίου, προσαυξημένο κατά 2 έτη ή 4 εξάμηνα.

Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος
Βασιλική Κάστιζα,  
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,  τηλ.2262022569, φαξ: 2262089605

email: secr_log@teiste.gr

Ταχ.Δ/νση: 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας,32200,Θήβα.

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις